Skip to main content
Loading...

Türkiye

Smart Cities Council 2012 yılında Washington DC'de kurulduğundan bu yana bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak çalışmakta, şehirlerin, bölgelerin yaşanabilirliğini, çalışabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artıran geleceğin mekanlarının yapımını  kolaylaştıran projeleri ve akıllı şehir çözümlerini hızlandırmaktadır.

Çevremizin inşası, enerji, su, iletişim, bağlanabilirlik, dijital ikizler, akıllı binalar ve mobilite gibi akıllı şehirler konusunun kilit alanlarında derin uzmanlığa sahip teknoloji, veri, mühendislik, inovasyon ve eylem odaklı paydaşlardan oluşan bir koalisyon olarak, kamuda yetenek ve kapasite oluşturmak, özel sektör ve akademi ile işbirliği yapmak ve insanlar ve mekanlar için olumlu sonuçlar getiren projeleri hızlandırmak için benzersiz bir konuma sahibiz

Smart Cities Council, dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için sektörler arası çalışmalar yürütmektedir. Bilgi paylaşımı, kabiliyet ve kapasitenin artırılması için objektif ve tarafsız bir ağ olan Smart Cities Council, dünyayı daha güvenli, daha aktif, güzel, sürdürülebilir ve dirençli bir yer haline getirmek için bilim, veri, teknoloji ve mühendislik geliştiren ve uygulayan, başkalarına da ilham veren ve aynı şeyi yapmalarını sağlayan dünyanın en uzun soluklu ve en etkili küresel ağıdır.

Önemli Kilometre Taşları

2012

IBM ilk üyemiz oldu

2014

Akıllı Şehirler için ilk el kitabı olan  Hazırlık Kılavuzu yayınlandı.

Şehirlerin inovasyona hazır olup olmadıklarını değerlendirebilecekleri, bir yol belirleyebilecekleri, sonraki adımları atabilecekleri ve ilerlemeyi ölçebilecekleri ilk işbirlikçi ve kapsamlı akıllı şehir çerçevesi. Birçok sektörden sınıfının en iyisi şirketlerin katkılarıyla hazırlanmıştır.

Buna ek olarak, akademi, araştırma ve savunuculuk alanlarından akıllı şehir geliştirme konusunda dünyanın önde gelen 50'den fazla bağımsız uzmanı Kılavuzu incelemiş ve katkıda bulunmuştur. Versiyon 1.0, 19 Kasım 2013 tarihinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Smart City Expo World  Congress’de yayınlanmıştır. Şu an Versiyon 2.0'dayız ve revize etmeye, güncellemeye devam edeceğiz.

2015
 • Washington DC’de ilk Akıllı Şehirler Haftası
 • Hazırlık Kılavuzunun ilk bölgesel versiyonunun yayınlanması 
2016
 • Avustralya, Yeni Zelenda açılışı
 • Merhametli Şehirler Açılışı
 • yılında, şehirlerin teknolojinin faydalarını savunmasız vatandaşlara ulaştırmasına yardımcı olmak için bu programı başlattık. Çabalarımızın çoğu keşif ve paylaşım üzerineydi. 
2017
 • Hazırlık Yarışması ABD Beyaz Saray’ın davetiyle başlatıldı.
 • İlk Çalışma Kolu’nun başlatılması, uzun yıllar süren eylem ve etkiyi başlatarak, şehirlerin şehirlerden öğrenmesine ve uygulayıcıların projeleri ilerleten kaynakların yaratılmasına anlamlı bir şekilde katkıda bulunmasına yardımcı olur.
2018
 • Akıllı Topluluklar Kodu Avustralya Yeşil Binalar Konseyi ile ortaklaşa yayınlandı
 • Akıllı Topluluklar Kodu, hükümet ve özel sektör politika yapıcıları, planlamacılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve işletmeciler için kritik bir çerçeve sağlamak üzere oluşturulmuştur. Yeşil bina hareketinde gördüğümüz gibi, yeşil binalar için net bir çerçeve (parametreler, kriterler ve istenen sonuçlar) sağlamak bir sektörü temelden dönüştürmüştür. Kurallar, akıllı bir topluluğun geniş kapsamını, temel ilkeleri ve önerilen ölçütleri tanımlayacak ve vurgulayacaktır. Gönüllü bir mekanizma olarak geliştirilecek, zaman içinde evrilmesi ve piyasanın talep etmesi halinde daha ayrıntılı bir şartnameye geçilmesi hedeflenecektir.

 

2020
 • Akıllı Şehirler Akademisi Açılışı
 • Ekim 2020 – İlk Uygulayıcı Sertifikası Düzenlendi.
 • Verinin şehirler için anlayış üretmedeki rolü ve bunun toplumlarımıza faydayı nasıl hızlandırabileceği konusunda üç yılı aşkın bir süre dinledikten ve öğrendikten sonra Veri Liderliği Hayati Değerlerini yayınladık. Basitçe ifade etmek gerekirse, ülkelere mümkün olan en iyi sosyal, çevresel ve ekonomik faydaları sağlamak için veri ve gerekli anlayışları kullanmadığımıza inanıyoruz. Ayrıca uygulama ve Gililik Etki Değerlendirmesini takiben ilk Veri Liderliği  topluluğumuzu başlattık. 2023 yılında bu çalışma Siber Güvenliğe vurgu yapılarak sürdürülmektedir. 
2021

Nashville Sel Etkilerine Karşı Çözüm Geliştirme Projesi. 

Bir yılı aşkın bir süre boyunca Nashville ile birlikte selin CDC tarafından tanımlanan hassas nüfuslar (sosyo-ekonomik durum, yaş, ırk ve etnik köken, İngilizce dil yeterliliği, tıbbi sorunlar ve engellilik) üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik Çözümler Geliştirmek için çalıştık. Bu, savunmasız nüfusların tehlikelere karşı daha büyük risk taşıyan bölgelere yerleştirildiği yıllarca süren kırmızı çizgileri onarma çabasıydı.

Veri Liderliği Programı Genişletildi

Nashville ve Orange County ile birlikte hazırladığımız bir online seminer  serisi ile başladık, yanısıra Xylem, Neighbourlytics ve State of Place, sistemik olan tehlikeler ve eşitsizliklerden kaynaklanan sorunları ele alarak toplulukların refahını arttırmak, verilerle topluluk direncini yükseltmek için ortak çaba yansıttı.

Geleceğin Mekanları Çerçevesi Yayınlandı

Geleceğin Mekanları Çerçevesi, yıllarca süren düşüncenin ve Avustralya-Yeni Zelanda'daki şehir plancıları, teknoloji uzmanları ve politika yapıcılarla bir yıl süren yapılandırılmış ve derin katılımın doruk noktasıdır.

Bu, iki yıllık Geleceğin Mekanı projemizde önemli bir kilometre taşı oldu  Bu çalışma, projenin bir sonraki aşaması olan Geleceğin Mekanları El Kitabının  oluşturulması için bir yol ayrımı teşkil etmiş ve bir çalışma kapsamı sağlamıştır.

Çerçeve, özünde bir dizi Geleceğin Mekânları uygulama ilkesi sunmaktadır:

 • teknoloji ve veri çözümlerini, mekan kalitesini ve insan deneyimini artırmaya yardımcı oldukları yerlerde benimsemek 
 • teknoloji ve veri çözümlerini bir amaca yönelik olarak tasarlamak, şeffaflıkla dağıtmak ve etik bir şekilde işletmek 
 • diğer temel sağlayıcıların lehine teknoloji ve verilerin mükemmel mekanları şekillendirmeye yardımcı olabileceği ilkesini desteklemek.
2022

2022 yılı sonu itibariyle Smart Cities Council tarafından yapılanlar:

Sekiz(8) Akıllı Şehirler Haftası, Otuzdan (30) fazla kazananı olan beş(5) Hazırlık Yarışması ve  toplam nüfusu 1/2 Milyar olan 50'den fazla şehre hizmet veren 80 Hazırlık Çalıştayı. Ayrıca Hazırlık Yarışması aracılığıyla altı yüz (600) üzerinde proje hakkında veri topladık.

TypeError: method_exists(): Argument #1 ($object_or_class) must be of type object|string, null given in method_exists() (line 147 of /mnt/data/home/650303.cloudwaysapps.com/cyuhrggxck/public_html/web/modules/custom/nd_visualshortcodes_old/src/Controller/nd_visualshortcodesController.php).

İşbirliğine önem veriyor, sık sık aşağıdaki kuruluşlarla ortaklıklar kuruyoruz:

 • Dijital İkiz Konsorsiyumu
 • Yapı Bilgi Modellemesinde Kadınlar
 • Kamu Sektörü ve STK'lar

Küresel İttifaklar

Konsey ilk olarak Akıllı Şehirler Küresel İttifak kavramını ortaya attı – Dünyanın her yerindeki bölgesel paydaşlar için Konsey'e üye olma ve en iyi çalışmalarından, geleceğin küresel ağından, eylemlerden, odaklanmış yer plancılarından, akıllı şehir paydaşlarından oluşan küresel ağımızdan yararlanma fırsatı sunar.  2023 yılında İngiltere, Türkiye ve Polonya ekiplerimizi faaliyete geçirdik ve ASEAN bölgesindeki varlığımızı revize ettik.

Bölgenizde nasıl küresel eylem ve yerel etki yaratabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Upcoming Events

Be a founding member of our Turkish cohort.

Get in touch with us to learn more about membership, events, engagement opportunities and our task forces. 

Join us, and take a stand for our collective future. 

Areas of Interest

Local Articles

Murat Balcioglu, Country Director for Smart Cities Council Turkey, is coordinating efforts to provide relief to those affected by the two devastating…
Washington DC based Smart Cities Council (SCC), the world’s longest serving smart cities organization for more than ten years, today announced that…
Smart Cities Council announces new Readiness Challenge Sponsor   For Immediate Release – November 15, 2021 Washington, D.C. - based Smart Cities…

Members